3 Ταινίες, 3 Μέρες - Seven Spots

 Κάθε Δευτέρα ή Τρίτη ή Τετάρτη νοίκιασε 3 ταινίες ταυτόχρονα και κράτησέ τες 3 ημέρες χωρίς χρεώσεις καθυστέρησης!